Hiroo Onada

De Japanse strijdkrachten in de Tweede Wereldoorlog stonden bekend om hun trouw, overgave en opofferingsgezindheid. Hiroo voegde daar domkoppigheid aan toe…

Hiroo was een commando, getraind in guerrilla tactieken. Op 26 december 1944 werd hij naar het eiland Lubang in de Filippijnen gestuurd. Hij kreeg het bevel de opmars van de geallieerden zoveel mogelijk te vertragen en zich nooit over te geven, desnoods zichzelf van kant te maken. Toen het eiland in februari 1945 aangevallen werd, trokken Hiroo en drie andere soldaten zich terug in de bergen, om daarvandaan de oorlog voort te zetten met guerrilla acties.

En dat deed Hiroo. 29 jaar lang… Één soldaat gaf zich over in 1949, twee anderen werden gedood in 1954 en 1972. Aanwijzingen dat de oorlog voorbij was negeerden ze. Hiroo streed verder, tot hij in 1974 opgespoord werd en overtuigd dat de oorlog voorbij was. Hij wilde zich alleen overgeven aan zijn commandant uit de Tweede Wereldoorlog, die hoogbejaard naar Lubang vertrok om de overgave van Hiroo aan te nemen.

Hiroo werd in Japan binnengehaald als een held, schreef een bestseller, opende een school en werd ereburger van een Braziliaanse deelstaat, waar hij een aantal jaar woonde. De Filippijnse president Marcos verleende hem gratie. Voor de 10 tot 30 Filippijnen die hij in zijn eenzame oorlog vermoordde…