Het Leger van Liechtenstein

Nee, Liechtenstein heeft geen leger meer. Mede daardoor is het leger van Liechtenstein het enige leger ooit met een dodental van -1.

Toen Liechtenstein nog onderdeel was van de Duitse Bond, moest het wel een leger paraat hebben. Tijdens de Oostenrijks-Pruisische oorlog van 1866 werd het Liechtensteinse leger, welgeteld 80 man, bevolen om de Brennerpas te bewaken. Waar helemaal niks te doen was behalve wijn drinken, pijp roken en genieten van het uitzicht. 

Dat beviel een langslopende Italiaanse soldaat wel. Deze besloot te blijven en maakte vrienden. Zulke goede vrienden dat de Italiaanse soldaat deserteerde en met de Liechtensteiners mee ging aan het eind van de oorlog. En zo kwam het 80 hoofden tellende leger van Liechtenstein met 81 man terug.